¡¡¡ RELOCATION, Relocation * Wielka PRZEPROWADZKA !!!

Drodzy Czytelnicy,

Nadszedł czas byśmy razem z blogiem, który tworzyłam i dopieszczałam przez ostatnie trzy lata (!), zrobili krok naprzód, przeprowadzając się do nowego, własnego dominium!

Przeprowadzka poszła dosyć sprawnie (choć nie obyło się bez potu i łez); teraz powoli się urządzamy i rozpoznajemy teren. Oczywiście, będziemy tęsknić za bezpieczną przystanią wordpress.com oraz naszymi wordpressowymi sąsiadami, ale jednocześnie nie możemy doczekać się nowych wyzwań i obowiązków, wiążących się z pójściem na swoje.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin pod nowym adresem —> www.boliviainmyeyes.com

Do zobaczenia!

*

Dear Readers,

The big day has come for myself and the blog, that I’ve been creating and minding for almost three years (!), to make a next step, becoming the masters of our own domain!

Relocation went quite well (though not without some sweat and tears); now we are slowly settling up and exploring new terrain. Of course, we will miss the safe haven of wordpress.com and our wordpress’ neighbors, but at the same time, we can’t wait for the new challenges and responsibilities that come with this big move.

You are always very welcome to visit us at —> www.boliviainmyeyes.com

See you there!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s